Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Burgemeester bemerkt ruis bij aanpak toekomstvisie
maandag, 21 juni 2021

Burgemeester bemerkt ruis bij aanpak toekomstvisie

Geplaatst op: 30-11-2017


Waddinxveen – Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis vindt dat de gemeente moet leren van het participatietraject rondom de toekomstvisie van Waddinxveen."De gemeenteraad worstelde duidelijk met aan de ene kant de positieve inbreng van de inwoners en aan de andere kant met haar eigen taken", zei hij bij de bespreking van het evaluatierapport dat afgelopen week werd gepresenteerd.

Het visiedocument voor de toekomst van Waddinxveen (2030) leidde eerder tot een botsing tussen het college en de raad. Voordat het college het stuk bespreekbaar wilde maken, nam een meerderheid van de raad via een amendement het document 'slechts' ter kennisgeving aan. 
Vorige maand deed het CDA een poging om de impasse te doorbreken, maar opnieuw had de raad geen trek om zich aan de Toekomstvisie te binden. De bijdrage van de inwoners werd breed gewaardeerd, maar zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen wenste een meerderheid van de partijen zich niet uit te spreken over de inhoud van het koersdocument. 
"Ambitieus, stoer en gedurfd", vond burgemeester Nieuwenhuis de gekozen route. "Het was wel even een stap in het participatieproces om een gewichtig beleids- en visiedocument als deze, op deze manier in te steken. De complexiteit zat in de taken van de betrokken partijen. Die waren niet duidelijk genoeg. Daardoor volgde een worsteling van de raad die aan de ene kant de positieve bijdrage van de inwoners in het project wilde waarderen, maar aan de andere kant zijn eigen rol zag als gekozen volksvertegenwoordiger. Die twee wegen kwamen samen op een kruising met een botsing als gevolg." 

Toch zijn er volgens de burgemeester ook positieve punten te halen uit het gelopen participatieproject. "Er is door meer dan duizend Waddinxveners meegedaan, dat is een grote groep mensen die zich betrokken voelt bij de toekomst van onze gemeente. De inwoners hebben aan de voorkant van het traject kunnen meedoen. Bij het klassieke participatieproject bedacht de gemeente een plan en kon je als inwoner daarna je zegje erover doen. Nu kunnen inwoners vanaf het prille begin meedoen, al zullen we als gemeente goed moeten kijken welk participatiemodel bij welk onderwerp past." Nieuwenhuis denkt dat er altijd een spanningsveld blijft bestaan tussen meedenken en meebeslissen. "Participatie betekent ook dat je niet altijd je zin krijgt. Dat duidelijk maken is ook een taak van ons als gemeente." 
De burgemeester kondigde ook aan dat naar aanleiding van het evaluatierapport over de burgerparticipatie rond de Toekomstvisie er een rondetafelgesprek met de betrokken partijen komt. "We kunnen dan nog één keer achterom kijken om te leren voor een volgende keer."

Erik van Leeuwen


Aantal keer bekeken: 4836 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin