Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Jeugdzorg schoot tekort bij bescherming peuter
donderdag, 24 mei 2018

Jeugdzorg schoot tekort bij bescherming peuter

Geplaatst op: 21-04-2017


Schiebroek - Rotterdamse jeugdzorgprofessionals schoten tekort in de hulp aan een ernstig verwaarloosde peuter in Schiebroek. Dat constateren de Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Veiligheid en Justitie. De veiligheid van het kind was hierdoor anderhalf jaar onvoldoende gewaarborgd. Bij de betrokken organisaties en hulpverleners stond het kind niet centraal en het belang van het kind niet voorop, zo luidt de conclusie.

De politie trof na een melding in maart 2016 een ernstig verwaarloosde peuter aan in een woning bij een verwarde ouder. Omdat verschillende hulpverlenende instanties betrokken waren bij het gezin, zagen inspecties aanleiding om het handelen van organisaties en professionals nader te onderzoeken. Er werd informatie opgevraagd bij alle betrokkenen. Er is dossieronderzoek verricht en er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers.

De inspecties oordelen dat geen van de betrokken organisaties (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Raad voor de Kinderbescherming, Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Bavo Europoort en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond) zich voldoende had verdiept in de gevolgen die de psychische problemen van de ouder hadden voor de ontwikkeling en veiligheid van het kind. De ouder hield de hulpverleners grotendeels buiten de deur. Daardoor werd het kind weinig tot niet door de hulpverleners gezien en had geen van de betrokken organisaties een compleet beeld van wat zich in het gezin afspeelde. Informatie die wel voorhanden was, werd onvoldoende gedeeld.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond erkent dat er fouten zijn gemaakt. "Dit had nooit mogen gebeuren", laat een woordvoerder weten. "Wij hadden zorg moeten dragen voor de veiligheid van het kindje. De betrokken medewerker heeft zich niet aan de protocollen gehouden en ook op organisatieniveau is onvoldoende gebruik gemaakt van controlemechanismen." De gebeurtenissen speelden zich bovendien af in een periode dat de jeugdzorg de transitie maakte van centraal naar lokaal georganiseerde wijkteams, wat onduidelijkheid in de communicatie tussen instellingen met zich meebracht. Een aantal zaken is sindsdien al verbeterd. 
De inspecties geven betrokken instanties drie maanden de tijd om de nodige verbeteringen door te voeren en concrete maatregelen nemen en beslissen daarna of verdere interventies nodig zijn. Ook Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond ziet die "We willen met elkaar om tafel om te zorgen voor en te sturen op het naleven van de bestaande samenwerkingsafspraken. Dat vraagt niet alleen om verschillende verbetermaatregelen maar ook een andere werkhouding, communicatie en cultuur." Naar de ouder van het kind loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek. De peuter maakt het naar omstandigheden goed, en is ondergebracht in een pleeggezin, waar het kind de nodige begeleiding krijgt.

Christine de Vos


Aantal keer bekeken: 246 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin