Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Kent wethouder Hordijk zijn dossier niet?
zaterdag, 6 juni 2020

Kent wethouder Hordijk zijn dossier niet?

Geplaatst op: 07-10-2016


Nieuwerkerk aan den IJssel – In het Hart van Holland van 28 september stond een bericht met als kop ‘Gemeente ‘hevig’ in gesprek met Lidl en omwonenden J.A.Beijerinkstraat’. In ieder geval is niet gesproken met de Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat als vertegenwoordiging van circa tweehonderd omwonenden. Wij herkennen ons in het geheel niet in de antwoorden die wethouder Hordijk heeft gegeven in de programmacommissie Ruimtelijke ordening.

Op 20 september zijn wij door Lidl uitgenodigd en geïnformeerd over het beperkt aangepast plan en hun gewenste planning. Het gesprek was puur informatief met een ambtenaar van de gemeente als toehoorder. Ten opzichte van het eerdere plan zijn een paar parkeerplaatsen toegevoegd ten koste van de stoep en rijweg.

Verder zijn er wel degelijk reële alternatieve bestemmingen voor de Rabobank(locatie) beschikbaar. De wethouder is hiervoor Oost-Indisch doof en doet concrete alternatieven af als op Facebook gelezen indianenverhalen. Projectontwikkelaar Vastgoedgilde en het lokale Stambouw hebben een alternatief plan voor de Rabobank(locatie) besproken met diverse personen van de gemeente en de Rabobank. De kern is de realisatie van een zorgcentrum. Inmiddels heeft ook het huisartsencollectief van dokter De Heer uitgesproken zich hier te willen vestigen. Zij proberen al tijden met de gemeente te komen tot een geschikte vestigingslocatie.

Wij zijn nog meer verbaasd over de klaagzang van wethouder Hordijk over de langzame voortgang. We herinneren hem er graag aan dat burgemeester Kats in juli 2015 veel druk op de ketel zette om voor het zomerreces de Nota van Uitgangspunten door de raad te loodsen. Ondertussen is het 15 maanden verder en is er weinig voortgang te bespeuren. De omwonenden zitten al meer dan vijf jaar gegijzeld in onzekerheid. Wie of wat is daar nu de oorzaak van?

Tot slot spreekt de wethouder over geluidswerende maatregelen voor twee woningen. Daarover is bij geen enkele omwonende iets bekend. Het is ook wel gemakkelijk om de overlast te beperken tot geluidsoverlast voor twee woningen. Het plan vertoont veel meer hiaten en een Lidl zal leiden tot overlast voor een groot aantal omwonenden en tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Schrijnend dat hier door de wethouder zo badinerend over wordt gesproken.

Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat,
Nieuwerkerk aan den IJssel

 

 


Aantal keer bekeken: 1115 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


Reacties
CONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin