Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Lastenverlaging krijgt extra impuls
vrijdag, 5 juni 2020

Lastenverlaging krijgt extra impuls

Geplaatst op: 25-05-2017


Lansingerland - De burger gaat meeprofiteren van het sluitende huishoudboekje van de gemeente. Niet alleen gaat de afvalstoffenheffing naar beneden, ook wordt voor het eerst in jaren de ozb verlaagd, en wel met 3 procent. Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning levert dat ruim 92 euro per jaar op.

De verlaging van de afvalstoffenheffing wordt voor een groot deel gerealiseerd dankzij het succesvol scheiden van het huisvuil door de inwoners van Lansingerland.

In 2014 stond Lansingerland nog in de top tien van Nederlandse gemeenten wat betreft hoogste schuldenlast per inwoner. Wethouder Albert Abee is tevreden: "We hebben de financiën op eigen kracht weer op orde gekregen en de lastenverlichting voor onze bedrijven en inwoners zet nu al het derde jaar op rij door. Het is mooi dat we dit samen met inwoners en gemeenteraad bereikt hebben." 

Door forse bezuinigingen, het op orde brengen van de gemeentelijke financiële organisatie en zuinig financieel beleid zijn de financiën van de gemeente sterk verbeterd. Wethouder Abee: "Ik durf zelfs te stellen dat de gemeentefinanciën ook voor de komende jaren weer gezond zijn. Dit geeft ons de ruimte om naast het verlagen van de lokale lasten verder te werken aan het opbouwen van een financiële buffer, en het verlagen van de gemeentelijke schuldenlast."

Voor het eerst in drie jaar is er zelfs geld om nieuw beleid vorm te geven. De raad bespreekt de Kadernota 2018 in de gezamenlijke commissie van 14 juni en in de gemeenteraad van 29 juni (aanvang 19.00 uur). 

Naast het op orde brengen van de financiën heeft het college met succes kansen gecreëerd voor de verkoop van gronden voor bedrijven en woningen. De woningmarkt is volledig aangetrokken en ook de verkoop van bedrijfskavels komt goed op gang met onder andere de verkoop bedrijfskavels op Leeuwenhoekweg en Oudeland. De gemeente blijft echter sterk afhankelijk van de verkoop van gronden voor het verder afbouwen van haar schuld en het verder verlagen van de lokale lasten tot een gemiddeld niveau. 
Maar met de komst van station Lansingerland-Zoetermeer en plannen voor een energie neutrale railterminal in Bleiswijk ziet wethouder Abee een structurele versterking van de lokale economie als geheel en het innovatieve glastuinbouwcluster in het bijzonder.

Mogelijk boete van zestien miljoen voor gemeente
Het optimisme over de jaarrekening wordt getemperd door het nieuws dat er mogelijk een tegenvaller van bijna 16 miljoen euro dreigt voor de gemeente. Er zou een verboden belastingtruc zijn gebruikt bij de bouw van de wijk Westpolder Bolwerk in Berkel en Rodenrijs, en daar zou het rijk een flinke boete voor willen uitdelen. Om die reden heeft de accountant van de gemeente de jaarrekening over 2016 nog niet goedgekeurd. Bij de gemeente is men echter van mening dat er niets onoirbaars is gebeurd, en dat er afspraken waren met de belastingdienst. Dat wordt momenteel nageplozen. 
Mocht de boete van 16 miljoen inderdaad onontkoombaar zijn, dan is niet duidelijk of de plannen voor belastingverlaging wel door kunnen gaan. De kwestie komt hoe dan ook aan de orde in de gemeenteraad.


Aantal keer bekeken: 540 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin