Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Provincie pleit voor versterking winkelgebieden
maandag, 25 juni 2018

Provincie pleit voor versterking winkelgebieden

Geplaatst op: 07-09-2017


Regio - De provincie Zuid-Holland gaat meer ruimte bieden voor lokaal maatwerk voor de vestiging van nieuwe detailhandel en zegt zelf 'mee te gaan poetsen' om winkelgebieden sterk en vitaal te houden.

Er komt bijvoorbeeld meer handelingsvrijheid voor Rotterdam en Den Haag om grote winkelplannen door te voeren; grote supermarkten mogen zich in kleine kernen onder voorwaarden ook buiten de winkelcentra vestigen.

Dit is te lezen in de zogenoemde Discussienota Detailhandel Zuid-Holland 2017 die Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten hebben gestuurd. De nota beschrijft de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van detailhandel in Zuid-Holland. Op basis daarvan is een aantal voorstellen voor aanpassing van beleid geformuleerd. In Zuid-Holland staat gemiddeld 11 procent van de winkels leeg; in sommige gemeenten of centra is de leegstand 20 tot 30 procent. Kern van het beleid blijft dat Zuid-Holland winkels in de stads- en dorpscentra concentreert en uitbreiding alleen kan op plekken waar behoefte is, en zonder kannibaliserend effect op omliggende winkelkernen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zien kansen voor uitbreiding van een categorie sterke winkelgebieden met regionale betekenis. Die liggen bijvoorbeeld in Rotterdam en Den Haag. De provincie heeft ook een lijst met 35 winkelgebieden die onder druk staan zoals De Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor deze gebieden ziet de provincie vrijwel uitsluitend kansen om kwalitatief te verbeteren.

In de nota worden geen uitspraken gedaan over de vestiging van de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer; pas bij een definitief plan zegt de provincie dit op uiteenlopende onderdelen te kunnen beoordelen. De nota bevat ook een actieplan waarmee de provincie gemeenten wil helpen om winkelgebieden te versterken, transformeren en leegstand te bestrijden. Daarnaast komt er een subsidieregeling om gemeenten en ondernemersverenigingen te ondersteunen bij planvorming voor versterking van de kwaliteit van winkelgebieden. Ook gaat de provincie pilots met gemeenten en regio's starten om te komen tot betere regionale samenwerking en afstemming. In Waddinxveen wordt momenteel door de gemeente zelf onderzoek gedaan naar alle winkelgebieden.


Aantal keer bekeken: 323 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin

ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin