Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Provincie zet in op meer beschikbare woningen
zondag, 20 mei 2018

Provincie zet in op meer beschikbare woningen

Geplaatst op: 16-06-2017


Regio - De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van een passende woning voor iedereen. Daarover zijn gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en Provinciale Staten het vorige week eens geworden tijdens de behandeling van de brief van Gedeputeerde Staten over provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies.

In de brief wordt ingegaan op de bevoegdheden die de provincie heeft om bij te sturen en zonodig in te grijpen als de woningvoorraad van gemeenten of regio's niet meer voldoet. Directe aanleiding om deze mogelijkheden tegen het licht te houden, waren zorgen bij enkele Statenfracties over het dreigend tekort aan sociale woningbouw in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten erkennen dit en schrijven in hun brief dat 'wachtlijsten voor sociale huurwoningen oplopen, de druk op het middensegment toeneemt en dat realisatie van nieuwe woningen achterblijft.'

Om de woningbouwontwikkeling per Zuid-Hollandse regio te kunnen volgen, moeten regio's periodiek woonvisies bij de provincie inleveren. Aan de hand van die visies controleert de provincie in hoeverre vraag en aanbod van woningen – zowel koop als huur - nog in evenwicht zijn. De provincie wil nu ook meer gaan kijken naar het aandeel sociale woningbouw en huurwoningen in de plannen, en ook hoe die over de gemeenten zijn verdeeld. Mocht dit te veel uit balans zijn dan kan de provincie in het uiterste geval zelf een woonvisie maken die dan leidend is voor het bouwprogramma.

Gedeputeerde Bom-Lemstra wil ook zeker met andere partijen kijken – waaronder het Rijk - naar financiële middelen om investeringen voor de woningbouw mogelijk te maken. Om de ontwikkeling van het woningaanbod en bouwprogramma's beter te kunnen beoordelen, gaat de provincie een systeem opzetten om te monitoren, dat in de tweede helft van dit jaar operationeel moet zijn.

De gemeente Waddinxveen laat in een reactie op bovenstaand bericht weten dat 'de manier waarop de provincie wil sturen invloed kan hebben op de inhoud van de regionale agenda wonen. Hoe deze invloed eruit ziet hebben we nog niet in beeld. Wel gaan we ervan uit dat een en ander geen rem zal zetten op de gewenste woningproductie. Alles wat deze bouwproductie bevordert is welkom. De vijf regio gemeenten willen over de gedachte omvang van die invloed een gesprek met de provincie.'


Aantal keer bekeken: 548 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin