Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Raad van State buigt zich over tracbesluit nieuwe snelweg A16
donderdag, 22 oktober 2020

Raad van State buigt zich over tracbesluit nieuwe snelweg A16

Geplaatst op: 18-05-2017

Het Rijk spiegelt de planvorming voor dit grote project rooskleurig voor. Volgens heel veel omwonenden is de praktijk anders. Foto: Boyan Ephraim

Den Haag/Rotterdam – Een nieuwe snelweg die aan files in de regio een einde moet maken en die in breed overleg met omwonenden en belanghebbenden tot stand is gekomen. Zo spiegelt het Rijk de planvorming voor dit grote project voor in zijn publicaties. Maar volgens heel veel omwonenden is de praktijk anders. De Raad van State kan hen daar een eind in volgen: berekeningen van de kosten voor alternatieven zijn niet terug te vinden, de MER betreft niet precies het gekozen tracé en moet mogelijk opnieuw en ook over de verkeersdrukte bestaan onvoldoende gegevens.

Twee lange zittingsdagen trok de Raad ervoor uit om de bezwaren tegen het tracébesluit over de nieuwe A16 Rotterdam aan te horen. Zeker 1200 omwonenden keren zich tegen het besluit dat nu op tafel ligt. Dat het Rijk de totstandkoming van het omstreden project mooier voordoet dan het is, blijkt wel uit het feit dat ook lokale overheden financieel fors hebben moeten bijdragen om de gevolgen voor de omgeving dragelijk te maken. De landtunnel in een gedeelte van de weg door het Lage Bergse Bos is daar een voorbeeld van. Het gaat om zogeheten bovenwettelijke maatregelen. Dat betekent dat het ministerie niet verplicht is om de tunnel en andere voorzieningen aan te leggen, omdat al aan milieunormen wordt voldaan. 

Maar het is de bezwaarmakers niet genoeg. "De keuze voor het tracé stond al vast voordat het Rijk aan de plicht voldeed om ook naar alternatieve oplossingen te kijken", constateerde Auke Wouda van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Alternatieven zijn daardoor niet serieus bekeken en voortijdig afgewimpeld. 

Een alternatieve oplossing voor de kruising van de nieuwe snelweg met een verdiepte N 471 is door het ministerie van Infrastructuur verworpen, omdat die te duur zou zijn. Zeker 36 miljoen, aldus een woordvoerder van het ministerie, die zich baseerde op berekeningen van ingenieursbureau Arcadis. Maar de Raad van State kon die berekening niet terugvinden in het dossier. Dus dat hoge bedrag kan een slag in de lucht zijn. Volgens omwonenden uit de nabijgelegen wijk Rodenrijs-West is die berekening ook niet gemaakt. De Raad gaat nu beoordelen of die verwerping van het alternatief van de omwonenden voldoende is onderbouwd. En dat is dus zeer de vraag. 

De Raad gaat ook kijken of er mogelijk een nieuw milieuonderzoek nodig is. Er is namelijk wel een milieu effect rapportage (MER) gemaakt, maar die gaat niet precies over de gekozen variant die nu in het tracébesluit is vastgelegd. De nieuwe snelweg komt volgens het besluit hoger te liggen en 100 meter dichter naar de nabijgelegen woonwijk toe. "En dat moet grotere gevolgen hebben", oordeelt advocaat B. van Walraven namens de bewonersgroep Rodenwijs-West. "Die effecten zijn niet onderzocht." Een woordvoerder van het ministerie erkent dat er een afwijking is tussen de gekozen variant en de variant die in de MER is onderzocht. De weg wordt iets opgeschoven om de wielerbaan te sparen. Voor de milieugevolgen in de woonwijk maakt dat niets uit, aldus de woordvoerder.

De Raad bleek ook kritisch over de verwachte verkeersdrukte op en bij de nieuwe snelweg. Prognoses van het ministerie maken nu al duidelijk dat in 2030 in de spits files gaan ontstaan. Met name bij de aansluitingen van de N471 en de N209. Volgens een van de rechters van de Raad ontbreken verkeerscijfers voor deze wegen, zodat het de vraag is of de verwachte verkeersdrukte wel voldoende is onderzocht. Het ministerie moet die cijfers alsnog leveren, vindt de Raad. Uitspraak over enkele maanden.

Adrie van de Wel


Aantal keer bekeken: 947 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin