Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Scheefwonen (2)
maandag, 21 juni 2021

Scheefwonen (2)

Geplaatst op: 05-04-2013


Waddinxveen - Onlangs heeft een raadslid laten weten het besluit van Woonpartners over het geen gevolg geven aan de door de regering aangekondigde extra-huurverhoging te betreuren en heeft gemeend te moeten aandringen op de doorvoering daarvan. Vervolgens liet een oud-wethouder zijn licht schijnen over dit onderwerp. Beide heren zijn van mening dat het uit sociaal maatschappelijk oogpunt verdedigbaar en noodzakelijk is om maatregelen te treffen om het zg. ‘scheefwonen’ door middel van extra huurverhoging te bestrijden. Op deze wijze zou doorstroming worden bevorderd in het totale huurwoningenbestand.

Onder normale omstandigheden, als de mogelijkheden op de woningmarkt daartoe onbelemmerd aanwezig zijn, is een dergelijke maatregel - uit sociaal maatschappelijk oogpunt - inderdaad te verdedigen. Als echter wordt gekeken naar het huidige totale woningbestand dan moet worden geconcludeerd dat er geen sprake van is dat de beoogde huurverhoging een doorstroming zal opleveren. Er is hiervoor in de praktijk immers onvoldoende vervangende woonruimte beschikbaar!

De huurders die op basis van hun inkomen zouden moeten doorstromen worden bovendien ook nog geconfronteerd met een substantiële huurverhoging die hen echt niet zal bewegen de woning voor een hogere huur te verlaten.

Door bepaalde politieke groeperingen wordt al jarenlang gehamerd om de volgens hen ‘scheefwonende huurders’ uit het sociale woningbestand te weren en proberen zij de geesten rijp te maken voor een inkomstenafhankelijke maatregel. Deze maatregel zal in hoofdzaak de oudere bewoners treffen die jarenlang in dezelfde huurwoning zijn blijven wonen en de woning in veel gevallen op eigen kosten hebben aangepast aan hun smaak. Deze mensen zijn door de tijd in maatschappelijk en financieel opzicht in betere doen gekomen, hebben een woning en een omgeving die hen bevalt en zullen, ondanks een eventuele huurverhoging, de woning beslist niet verlaten.Bovendien maakt deze maatregel inbreuk op het Inkomstenbeleid dat door de rechtse meerderheid van de bevolking destijds terecht in strijd werd geacht met de inkomensafhankelijke zorgpremie!

Tenslotte kan de naamgeving ‘scheefwonen’ naar mijn mening worden gekwalificeerd als een drogreden die thans moet verhullen dat het hier gaat om een ordinaire belastingmaatregel ten bate van het begrotingstekort.
Bovenop alle bezuinigingsmaatregelen wordt de huursector in dit geval nog een keer getroffen door een niet werkende maatregel. 

C.M.P. van Vuuren


Aantal keer bekeken: 28236 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


Reacties
CONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin