Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Woningcorporaties, huurdersverenigingen en SP maken zich op voor referendum
zaterdag, 20 april 2019

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en SP maken zich op voor referendum

Geplaatst op: 22-01-2016


Rotterdam – De Woonvisie 2030 van wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie Ronald Schneider die op dit moment definitief wordt gemaakt, is de SP en Rotterdamse woningcorporaties en huurdersverenigingen een doorn in het oog. Daarom zijn zij voornemens een referendum te houden, met als belangrijkste doel de sloop van betaalbare woningen tegen te houden.

In de visie van het stadsbestuur gaan in de hele stad twintigduizend goedkopere huurwoningen tegen de vlakte om plaats te maken voor duurdere woningen. Hiermee hoopt de stad inwoners te trekken die meer te besteden hebben. Querien Velter, raadslid voor de SP: "Het is de wens van het college mensen met een lager inkomen buiten Rotterdam te huisvesten. Wij hebben daar vraagtekens bij. Willen de Rotterdammers die dit betreft wel buiten de stad gaan wonen en daarnaast: kan de regio het aan om in zoveel extra woningen te voorzien? De SP vindt de woonvisie op deze en andere punten te weinig concreet." 
Ze vervolgt: "De wachtlijsten voor een huurhuis in Rotterdam zijn nu al vier tot acht jaar en die zullen alleen maar langer worden wanneer zoveel betaalbare woningen verdwijnen." Velter vindt dat de woningvoorraad afgestemd moet zijn op de mensen die er nu zijn, niet op mensen met een hoger inkomen die er 'misschien' gaan komen.
Ook woningcorporaties en huurdersverenigingen ageerden tegen de visie van de wethouder. George Verhaegen is woordvoerder namens alle Rotterdamse huurdersorganisaties: "Verwacht wordt dat de wethouder eind januari met een herziene versie van zijn woonvisie komt. Die willen we eerst goed bestuderen voor we inhoudelijk op het plan reageren." 

Hij gaat verder: "Maar buiten kijf staat natuurlijk dat wij vinden dat woningen betaalbaar en beschikbaar blijven." Ook het idee dat de vier grote woningcorporaties Woonbron, Woonstad, Vestia en Havensteder, waarvan sommigen ook actief zijn in Hillegersberg-Schiebroek, moeten opdraaien voor het achterstallig onderhoud van particuliere woningen stuit hem tegen de borst en hij refereert aan de ingezonden brief van betrokken partijen die op zaterdag 16 januari in het Algemeen Dagbladverscheen. "Dat zou betekenen dat het geld van huurders naar het opknappen van de particuliere woningvoorraad gaat. Corporaties kunnen hun geld wel beter gebruiken."

Het zwaartepunt van de woningafbraak ligt op Zuid, waar zo'n twaalfhonderd huizen tegen de vlakte gaan, maar ook andere gebieden ontkomen in de woonvisie niet aan de sloopkogel. Al met al reden voor de SP om samen met corporaties en huurdersverenigingen te onderzoeken of er een referendum kan komen waarbij Rotterdammers voor of tegen de visie kunnen stemmen. 

Verhaegen: "Op dit moment ligt er een brief bij het presidium met vragen over de te volgen procedures. Het is voor het eerst sinds 1995 dat er een referendum gehouden gaat worden. Wij willen de correcte route volgen en het beste moment kiezen. In afwachting van de vernieuwde versie van de woonvisie werken we al aan het creëren van draagvlak onder de inwoners van Rotterdam en de gemeenteraad. Het is voor ons belangrijk ons voornemen goed op de kaart te zetten, zodat het gedragen wordt door veel mensen." 

Sowieso moeten duizend initiatiefnemers het plan onderschrijven, wil het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad komen, gevolgd door tienduizend handtekeningen van mensen die het definitieve verzoek tot het houden van een referendum steunen. SP-voorzitter Leo de Kleijn zei tijdens de nieuwjaarsborrel van de partij, waarin hij dit voornemen aankondigde, dat geen haar op zijn hoofd eraan twijfelt dat dit aantal behaald wordt. Zijn collega Velter sluit zich hierbij aan: "Er moet een beweging op gang komen in Rotterdam. Het gaat om de toekomst van onze stad en onze inwoners. Als SP hebben we er heel veel zin in om hiermee aan de slag te gaan."

Froukje Aben


Aantal keer bekeken: 755 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin