Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Raad steunt college in lobby zorg en bijstand
dinsdag, 27 juli 2021

Raad steunt college in lobby zorg en bijstand

Geplaatst op: 17-11-2017


Zuidplas – De gemeente schreef ook voor afgelopen jaar zwarte cijfers, maar er is nog altijd een flink tekort op jeugdzorg en bijstandsuitkeringen. College en raad zetten vol in op de zorglobby voor een hogere rijksbijdrage.

Ongeveer 2 miljoen euro moest de gemeente afgelopen jaar toeleggen op jeugdzorg en bijstandsuitkeringen. Het is voor het college een jarenlange financiële worsteling om uit te komen met de bedragen die vanuit het Rijk naar Zuidplas worden overgemaakt. Vrijwel elke gemeente kampt met een tekort op jeugdzorg en de bijstand. Zuidplas wordt extra hard getroffen omdat inwoners meer dan gemiddeld pleegkinderen opvangen. De tegemoetkoming die de inwoners daarvoor krijgen van de gemeente doet het tekort ook oplopen. 

De roep vanuit het land voor een hogere rijksbijdrage wordt steeds luider. "Onlangs heeft 98 procent van de gemeenten bij de vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor een voorstel gestemd voor een hogere bijdrage vanuit Den Haag", vertelde wethouder financiën Jan Hordijk. 

College en raad willen niet bezuinigen op jeugdzorg. "Iedereen die jeugdzorg nodig heeft krijgt deze. Dat staat buiten kijf", benadrukte wethouder Daan de Haas. 
Wat betreft de bijstandsuitkeringen krijgt Zuidplas de rekening gepresenteerd voor het opvangen van statushouders. Daardoor groeide het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente flink, al kon wethouder Rik van Woudenberg tijdens de raad wel verheugd meedelen dat het aantal terug is op het oude peil van januari van dit jaar: "In de afgelopen tien maanden zijn veertien mensen uitgestroomd." 

Het tekort op jeugdzorg en de bijstandsuitkering wordt nu aangevuld vanuit de algemene reserves. "Dat kunnen we nu doen omdat we de afgelopen jaren goed financieel beleid hebben gevoerd en wat geld over hebben, maar die reserves zijn natuurlijk niet eindeloos", liet VVD-fractievoorzitter Ferry van Wijnen weten. 

Het college heeft er vertrouwen in dat de lobby om een hogere rijksbijdrage op termijn resultaat heeft. De raad steunt de ingezette koers. "Het is goed dat Zuidplas investeert in de jeugd en nieuwe inwoners een toekomst geeft", zei Claudia Wolff (D66), die de raad opriep om bij partijgenoten in Den Haag te lobbyen voor een hogere rijksbijdrage. "Ook de nieuwe regionale samenwerking in Midden-Holland kan bij deze zorglobby worden ingezet en ondersteund."

Erik van Leeuwen


Aantal keer bekeken: 620 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin

ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin