Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Ingezonden brieven
dinsdag, 27 juli 2021

Ingezonden brieven

17-11-2016

'Vliegtuigoverlast'

Zevenhuizen - Voor de tweede maal in korte tijd lees ik een stukje in het HvH over de zogenaamde overlast van vliegtuigen. Soms zou er zelfs wel eens een 'laag overkomen'. Als inwoner van de bebouwde kom van Zevenhuizen weet ik in ieder geval waar het over gaat, want de vliegtuigen gaan nagenoeg over ons huis. Bovendien vind ik vliegtuigen een interessant fenomeen en kijk ik zo mogelijk vliegtuigen altijd na.

1557 keer bekeken | 1 reactie
15-10-2016

Dirk

Het eerste weekend van oktober – het weekend waarin de Week tegen Eenzaamheid eindigde – was ik thuis. Ik woon op een woonerf, omsloten door eengezinswoningen en vrijgezellenwoningen. In één van de vrijgezellenwoningen woonde Dirk. Mijn kinderen bestempelden hem als de 'dorpsgek'. 

1398 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
07-10-2016

Kent wethouder Hordijk zijn dossier niet?

Nieuwerkerk aan den IJssel – In het Hart van Holland van 28 september stond een bericht met als kop ‘Gemeente ‘hevig’ in gesprek met Lidl en omwonenden J.A.Beijerinkstraat’. In ieder geval is niet gesproken met de Initiatiefgroep Rabobank-gebouw Beijerinkstraat als vertegenwoordiging van circa tweehonderd omwonenden. Wij herkennen ons in het geheel niet in de antwoorden die wethouder Hordijk heeft gegeven in de programmacommissie Ruimtelijke ordening.

1298 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
30-09-2016

Tweede centrum Zevenhuizen mag geen wildwestvertoning worden

Zevenhuizen – Wie de nieuwe woningbouw in Zevenhuizen-Zuid ziet groeien, hoeft niet doorgeleerd te hebben om te zien dat vrijwel het hele gebied tussen de provinciale weg en de Noordelijke Dwarsweg de komende decennia volgebouwd zal worden. Grofweg betekent dat, dat het dorp ruim twee keer zo groot gaat worden; pakweg 15.000 à 20.000 inwoners. Overigens zal het steeds duidelijker worden dat wateroverlast, verzilting en bodemdaling een steeds grotere invloed zullen uitoefenen op de levensduur van het dorp als geheel.

1250 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
09-07-2016

Geluidschermen langs de A20

Nieuwerkerk aan den IJssel – In het Hart van Holland (29 juni) lees ik tot mijn grote ergernis dat de politiek van de gemeente Zuidplas zelf argumenten verzint om maar geen geluidsschermen te hoeven plaatsen langs de A20.

2842 keer bekeken | 2 reacties
18-06-2016

Het is toch niet te geloven.

Het is toch niet te geloven. Rotta krijgt een subsidie van 2,5 ton om de slechtvalk te introduceren in dit gebied. De slechtvalk is de grootste moordenaar onder de roofvogels. Niet te geloven dat Rotta hier aan meewerkt, en dan zeker gaan klagen dat er zoveel vogels verdwijnen.

1851 keer bekeken | 1 reactie
09-06-2016

Ik mis de veldbloemen

Regelmatig maak ik een wandeling over het Schelpenpad en de dijken langs de Hennipsloot in Zevenhuizen. In deze tijd van het jaar is het daar altijd een weelde van wilde bloemen en grassen. Eind april, toen het fluitekruid en koolzaad op het punt van bloei stonden, werd ik tijdens een wandeling onaangenaam verrast. Alles was weggemaaid! 

1078 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
05-06-2016

Sloop Snellesluis

De berichtgeving over de sloop van de benedensluis in Hart van Holland van 25 mei verdient correctie en aanvulling. De bewering dat het hoogteverschil tussen de beide sluizen niet in één keer overbrugd kon worden is onzin: het niveauverschil tussen de sluisbodems was maar 35 centimeter. Er was een andere oorzaak.

1067 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
13-05-2016

Begrijpelijke teleurstelling

Aan de randen van de gemeente Zuidplas staan borden met daarop de tekst: ‘Zuidplas gewoon grenzeloos’. Dat werd bevestigd bij de liefdevolle opvang van vluchtelingen, waarbij kosten noch moeite gespaard werden. 

1290 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
29-04-2016

Verbazing

Om te voorkomen dat verbazing frustratie wordt, wil ik mijn top-4 van lokale verbazing met u delen.  

1248 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
08-04-2016

De Vijfde Plas

Zuidplas – Nu de vraag op tafel ligt wat er moet gebeuren met het gemeentehuis in Nieuwerkerk ontkomen we bijna niet aan de vraag waar het met deze gemeente Zuidplas heen gaat. We leven op dit moment ruimtelijk met de structuurvisie van 2030; een document dat in hoge mate is gedicteerd door iedereen behalve Zuidplas zelf, maar dat overigens wel aan de basis ligt van de samenvoeging van de oorspronkelijke dorpen.

1164 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
01-04-2016

De niet zo brede weg

In de krant van vorige week stond een artikel over maatregelen die opnieuw nodig zijn aan de Bredeweg in Moerkapelle. Eerdere pogingen ten spijt, blijft de weg gevaarlijk. Het is een drukke, 'rommelige' weg met veel borden, bedrijven, inritten en zijwegen. Genoeg om de bestuurders af te leiden. Veel verkeersborden staan of hangen scheef of zijn (baldadig) verdraaid, zoals het stopbord aan de Plasweg.

1265 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
28-01-2016

‘College zet vrijwilligersinitiatieven op achterstand’

Zuidplas – Het college van B&W in Zuidplas zegt telkens dat vrijwilligersinitiatieven belangrijk zijn en dat er ingezet moet worden op de verbinding tussen professionele en informele zorg. Recent gemaakte keuzes geven echter een ander beeld.

1386 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
19-11-2015

Land van heidenen

De gebeurtenissen afgelopen weekend in Parijs krijgen nog veel gevolg. Dat wat Parijs is overkomen, heeft zich vaker voorgedaan en zal zich zonder twijfel herhalen. Het is steeds opnieuw een beproeving voor onze samenleving welke is gebaseerd op verscheidenheid, vrijheid en democratie. Tolerantie staat bij ons Europeanen hoog in het vaandel. De vraag is of we de grenzen daarvan voldoende bewaken?

1585 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
23-10-2015

Waar zijn de échte Nederlanders?

Zuidplas – Met interesse lees ik altijd het stukje van Pepijn, Praatpaal geheten. Deze keer ging het over het vluchtelingendebat. Het is een pak van mijn hart dat er nog nuchtere, relativerende en logisch nadenkende mensen zijn met gevoel in hun body zoals Pepijn, die zich niet op laten ruien door negatieve en op sensatie beluste berichtgeving.

1274 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
10-09-2015

Vluchtelingen in Zuidplas/ Zevenhuizen?

De beelden van afgelopen weken staan op ons netvlies: Syrische vluchtelingen lopend langs de snelweg, op weg naar veiliger oorden. Een heuse exodus. En dan dat andere indringende beeld van een verdronken jongetje op het strand.

2183 keer bekeken | 1 reactie
03-09-2015

Vluchtelingen in Zuidplas?

Achtervolging vanwege een niet passend geloof, politieke overtuiging, ras of seksuele geaardheid; natuurgeweld of oorlog; of een zoektocht naar economisch geluk, doen mensen besluiten hun geboortegrond te verlaten.

2275 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
27-08-2015

Weer een fijne voorziening weg

Meer dan drie jaar verkeerden we tussen hoop en vrees; konden we zwembad De Koornmolen behouden voor Zevenhuizen-Moerkapelle?

1880 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
18-08-2015

Democratie net een dammetje te ver

Als pensionado en inwoner van Moerkapelle maak ik regelmatig een wandeling in het Bentwoud. Prachtig natuurgebied van 800 ha.

1697 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
16-08-2015

Dokter Pulder was in Zevenhuizen

U herinnert zich vast nog die mooie film van Bert Haanstra, waarin Kees Brusse als een wat verlopen dokter papaverzaad rondstrooit in de tuin van zijn cokeverslaafde vriendin. 'Dokter Pulder zaait papavers' trok indertijd veel publiek. In Zevenhuizen schijnt weer een dokter Pulder rond te waren.

1386 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
07-07-2015

“Oversteken vanuit Meander naar winkelcentrum wordt moeilijker”

​Nieuwerkerk aan den IJssel – Naar aanleiding van de discussie die momenteel gaande is over plaatsing van de Lidl op het terrein van de (vertrokken) Rabo-bank wil ik graag ook de mening van vele bewoners van de Meander laten horen.

1118 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
05-07-2015

Bezuinigingen op dagbesteding

‘Zevenster begint met inloophuis’. Wat doet het goed om te lezen dat er, in een tijd waarin er fors bezuinigd wordt op dagbesteding bij mensen met dementie, initiatieven ontstaan die bijdragen aan het welbevinden van deze kwetsbare, oudere doelgroep. Het welbevinden van mensen met dementie hangt namelijk grotendeels af van een zinvolle dagbesteding. 

1704 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
02-07-2015

“Merkwaardig, bewoners die vóór Lidl waren zijn ineens tegen” (2)

Nieuwerkerk aan den IJssel – In tegenstelling tot wat in de kop van dit stuk staat vind ik dat helemaal niet merkwaardig. Zelf zou ik waarschijnlijk ook niet vrolijk worden als de overheid zou besluiten een discount supermarkt in ‘mijn voortuin’ te faciliteren. Feit is in ieder geval dat in ons dichtbebouwde en overbevolkte land geen enkele ruimtelijke ontwikkeling (meer) kan plaatsvinden zonder dat individuele inwoners daar in enige vorm hinder van ondervinden.

1574 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
02-07-2015

“Merkwaardig, bewoners die vóór Lidl waren zijn ineens tegen” (2)

​Nieuwerkerk aan den IJssel – In tegenstelling tot wat in de kop van dit stuk staat vind ik dat helemaal niet merkwaardig. Zelf zou ik waarschijnlijk ook niet vrolijk worden als de overheid zou besluiten een discount supermarkt in ‘mijn voortuin’ te faciliteren. Feit is in ieder geval dat in ons dichtbebouwde en overbevolkte land geen enkele ruimtelijke ontwikkeling (meer) kan plaatsvinden zonder dat individuele inwoners daar in enige vorm hinder van ondervinden.

1388 keer bekeken | 1 reactie
26-06-2015

Waarom moesten deze bomen worden weggerukt?

Nieuwerkerk aan den IJssel – Vanaf de jaren negentig is er gewerkt aan een mooie Hollandsche IJssel via het project Schoner, mooier, Hollandscher IJssel.

1951 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
25-06-2015

“Merkwaardig. Raadsleden die tegen Lidl waren, zijn ineens voor”

Nieuwerkerk aan den IJssel – Toen in 2004 het winkelcentrum Dorrestein moest worden vernieuwd, werd aan de Haagse architect Jan Ledderhof opdracht gegeven om een eigentijds en functioneel winkelcentrum te ontwerpen dat zou beantwoorden aan gestelde eisen en zo min mogelijk afbreuk zou doen aan de bestaande wijk.

1548 keer bekeken | 5 reacties
11-06-2015

Respect voor de sterke arm van de wet

Zevenhuizen – Vroeger had je respect voor de politie. Politiemensen hadden  een bepaalde uitstraling die respect en ontzag uitsprak. Maar tegenwoordiger is alles anders, ook het ontzag voor de politie. Maar doen ze dat niet voor een groot deel zelf?

1406 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
15-05-2015

Allemachtig Eendragtig

Komt er nou wel of geen evenementen agglomeraat in de Eendragtspolder? Crossen, rossen, zuipen en trachten het WR herrieschoppen binnen Zuidplas te halen.

2911 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
08-05-2015

Een schandalige schoffering

Bleiswijk/Zevenhuizen – Onlangs was ik in het hol van de leeuw. Op 23 april heb ik rond een privékwestie ingesproken in de aanvang van een Algemene Vergadering van het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Zo’n presentatie dien je zorgvuldig voor te bereiden waarbij de verwachting rond de status en de invloed van de aanwezigen binnen dit gremium meespelen voor de inhoud.

1258 keer bekeken | 1 reactie
01-05-2015

Koningsdag in Nieuwerkerk aan den IJssel

27 april 2015, de eerste Koningsdag nieuwe stijl, met uiteraard de aubade, begeleid door D.K.V.

1320 keer bekeken | 1 reactie
27-03-2015

‘Doe niets aan de rotonde N219/Zuidelijke Dwarsweg’

Nieuwerkerk aan den IJssel – Het CDA bij monde van Adri Bom-Lemstra wil de onveilige situaties op provinciale wegen aanpakken (Hart van Holland, 11 maart). Goed plan, waar wij graag aan meewerken, en het mooie is: het kost helemaal niets. En dat in deze tijd. Onze oplossing: doe niets aan de rotonde N219/Zuidelijke Dwarsweg. Alleen jammer dat de provincie zelf levensgevaarlijke situaties gaat creëren door van deze rotonde een met stoplichten geregeld kruispunt te gaan maken.

1565 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
26-03-2015

Integriteit

Zevenhuizen – Onlangs schreef ik een ingezonden stuk met als titel ‘Volksverlakkerij’. De wijze waarop een ‘inloopavond’ was georganiseerd riep bij mij de vraag op of dit nog slechts over is van onze democratie. Waarom doet men maar? Waarom luistert men niet? Medebezoekers onderschreven mijn beleving en reageerden achteraf positief op het stukje. ‘We krijgen inderdaad iets door de strot gedouwd.’

1306 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
27-02-2015

Volksverlakkerij

Zevenhuizen - ‘Volksverlakkerij’ was het woord dat, na afloop van de inloopavond van woensdag 18 februari, bij mij constant door het hoofd speelde. Ik zocht het woord op in Van Dale. ‘Opzettelijk bedrog van de mensen, m.n. door minderwaardige producten als waardevol voor te stellen en niet haalbare plannen als haalbaar naar voren te brengen.’ Dit was precies wat ik had meegemaakt.

1422 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
11-02-2015

Spoeddebat Jeugdzorg

Staatssecretaris Van Rijn van de PvdA heeft door middel van grote druk en veel haast de gemeenten zijn decentralisaties cq bezuinigingen door de strot gejaagd. Te veel plannen met te weinig geld in een te korte tijd.

1063 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
30-01-2015

Opmerkelijk

Moerkapelle – ‘Geen onveilige situatie rondom Moerkapels bedrijventerrein’, zo lezen wij op 21 januari in het Hart van Holland. Dit bericht is om een aantal reden opmerkelijk.

1278 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
15-01-2015

Schade door vuurwerk

Burgemeester Kats noemt de schade van 30.000 euro die werd aangericht door vuurwerk tijdens de jaarwisseling 'aanzienlijk'. Hij is geen voorstander van een georganiseerd vuurwerk in de vier dorpen, want "wie gaat dat betalen?"

1447 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
31-12-2014

Glibberen op het Kerkenpad

Zevenhuizen – Het Kerkenpad in Zevenhuizen maandagochtend om 07.30 uur. Net als op vele andere plekken, was het glibberen geblazen op het wandelpad waarvan altijd veel mensen gebruikmaken om naar de bushalte en andere openbare voorzieningen te gaan.

1357 keer bekeken | 1 reactie
19-12-2014

Crossbaan/parkeerterrein

Zevenhuizen - Hoe help je een tientallen jaren bestaande dorpstraditie om zeep? Als we niet oppassen gaat dat een paar inwoners lukken. Zij hebben een paar honderd brieven verspreid waarin zij hun ‘buren’ oproepen snel in actie te komen tegen de inrichting van een crossbaan alsmede een parkeerterrein naast de roeibaan, want dat zou allemaal heel veel overlast veroorzaken. 

1824 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
11-12-2014

“Kwetsbare kinderen ingezet als bezuinigingsmaatregel”

Zuidplas – Vervoersbedrijf Connexxion is verantwoordelijk voor het vervoer van vele leerlingen in het speciaal onderwijs. Het gaat om kinderen met leerachterstanden, psychische problemen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen. 

1475 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
05-12-2014

Piet was het niet…

Piet Veenstra staat te kijk

1025 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
02-12-2014

Dorpsstraat Moerkapelle een plaatje

Deze keer een compliment voor de gemeenteraad in verband met Moerkapelle. Jarenlang werd er niets gedaan in ons dorp, maar de afgelopen tijd is de Dorpsstraat grootscheeps aangepakt. Het ziet eruit als een plaatje en alle bewoners zijn er hopelijk net zo tevreden over als ik.

1527 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
01-12-2014

Afvoerputje?

De uitvoerige aandacht (HvH 19/11) aan het bezoek van de heer Luijendijk van het Zuideinde bij wethouder Muller doet vermoeden dat er iets gaat gebeuren. Blijdschap alom. Waarom zou je de euforie temperen? Het antwoord is simpel; omdat de teleurstelling straks veel groter is.

1906 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
29-07-2014

Sociale huurders, let op uw zaak

Graag, maar ook met verbazing, reageer ik op het stukje van mevr. Liset Löffler, projectleider bij gemeente Zuidplas. Immers had ik niet een ingezonden stukje richting gemeenteraad geschreven? Kunnen de gemeenteraadsleden zich nu ineens niet meer verweren? Ooh wat wist men het te vertellen toen men voor Jumbo en Plus op ons in kletste teneinde onze stem te krijgen, en nu geen enkele reactie. Ja nu mag mevr. Löffler de kastanjes uit het vuur halen.

6116 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
24-07-2014

‘Zonde van die molen’

Van een kennis, Gerard Barendse uit Poeldijk, ontving ik bijgaande foto, waarbij hij schrijft: 'Ik ben eens bij De Vlijt in Zuidwolde gaan kijken. Dat was behoorlijk schrikken. Wat ziet die molen eruit! Kunnen we die niet terughalen naar de Zuidplas? Daar in Zuidwolde zal er hoogstwaarschijnlijk toch niets mee gaan gebeuren, want de eigenaar wil niet erg meewerken. Zonde van die molen.’

6891 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
04-07-2014

Is dit nou wel verstandig, gemeenteraad?

Zevenhuizen – Afgelopen week besloot de gemeenteraad om de plaatselijke woningcorporatie Woonpartners een twintigtal sociale huurwoningen, speciaal voor ouderen, te laten ontwikkelen, aan de Schoolstraat en Burgemeester Klinkhamerweg in Zevenhuizen.

14631 keer bekeken | 1 reactie
20-06-2014

Voorbeeld doet volgen

Waddinxveen - Een sjoemelende aannemer moet niet gek opkijken wanneer bouwmateriaal van zijn terrein verdwijnt. Een onbetrouwbare minister kan een spoor achterlaten van ondeugdelijke ambtenaren. Als door een hogere of lagere overheid geld over de balk gegooid wordt, kun je niet verwachten dat inwoners zich houden aan plaatselijke regels. Een beroep doen op goed gedrag betekent: zèlf het voorbeeld geven. Dit geldt voor elk niveau in onze samenleving.

15136 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
14-06-2014

Een extra windmolen in Waddinxveen? Nee, dank u!

Onlangs presenteerden PCW, VVD en CDA het coalitieakkoord voor de periode 2014-2018. Deze partijen staan open voor een extra windmolen in Waddinxveen. Onderling hebben deze partijen daar afspraken over gemaakt, een vijfde windmolen is voor hen een serieuze overweging.

16796 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
13-06-2014

Windmolen open voor publiek

Waddinxveen - Eén van de windmolens van Windpark Distripark in gaat zaterdag 14 juni van 11.00 tot 15.00 uur open voor het publiek tijdens Nederlandse Open Winddag.

16586 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
13-06-2014

Zondagsrust een gegeven?

Graag reageer ik op de column van Wiebrand Dijksterhuis van 4 juni. Ik stoor mij aan de beeldvorming dat zondagsrust een gegeven is en dat iedereen die hier anders over denkt niet goed wijs is. Ik ben voor vrijheid voor iedereen, om te kiezen voor zondagsrust, of niet.

16252 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
12-06-2014

Hup Holland Hup!

Waddinxveen – In Brazilië wordt vanavond afgestrapt voor het WK 2014. In Waddinxveen kan alles op de voet worden gevolgd in kroegen en sportkantines, voor wie niet thuis alleen op de bank wil zitten. 

15972 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
12-06-2014

Standpunten Wiebrand ‘ongefundeerd en kwetsend’

Hierbij reageer ik op het nogal tendentieuze artikel ‘Het Waddinxveen van Wiebrand - Aan de bak’ van de heer Dijksterhuis (voormalig wethouder) in het Hart van Holland van woensdag 4 juni. 

15558 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
07-06-2014

Blauwe vuilniszakken

Al een tijdje is het in de gemeente Zuidplas de gewoonte huisafval aan te bieden in zowel onder- als bovengrondse containers. Zo niet aan de Groenendijk in Nieuwerkerk. Daar doen we het nog met blauwe vuilniszakken.

16475 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
06-06-2014

’Als het aan haar ligt laten we de boel gewoon doorzieken’

Op de samenstelling van ons voedsel moet de overheid volgens Tamara van Ark (HvH, 28 mei) niet teveel invloed hebben. Dat getuigt alleen maar van een ‘maakbare samenleving’. Voorgestaan door linkse partijen. Dat mag niet volgens deze VVD’er. Ze vindt namelijk dat links vooral niet moet menen invloed te kunnen uitoefenen op de vorming van de maatschappij. Dat regelt de ‘vrije markt’ wel voor ons.

16498 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
27-05-2014

Pesterij

Nieuwerkerk aan den IJssel – Al enige weken is het voor de bewoners uit de wijk Esse Laag en een gedeelte Esse Hoog ontzettend omrijden naar winkelcentrum Reigerhof. Je kind naar school brengen vanuit deze wijk levert hetzelfde probleem op.

19382 keer bekeken | 1 reactie
24-05-2014

Openingsfeest Winkelhart kun je ook anders invullen

Waddinxveen - In Hart van Holland van woensdag 30 april geeft burgemeester Bert Cremers aan dat de festiviteiten rond het nieuwe centrum van 25.000 euro een tactische zet is en er komt nog eens 75.000 euro bij. 

18526 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
16-05-2014

Schandalig

Waddinxveen - Dat is mijn kwalificatie van de door de heer of mevrouw Duine ingezonden mededeling in Hart van Holand vorige week inzake plaatselijke politici. De beledigende opmerkingen aan het adres van het College zijn Ongepast (om in het O-jargon van de schrijver te blijven). 

20024 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
15-05-2014

Abri bedankt

Waddinxveen - Na geruime tijd (zo’n 23 jaar) door de gemeente Waddinxveen gereden te hebben is mijn conclusie dat de abri (bushokje) bij Coenecoop nog nooit dienst gedaan heeft. 

20076 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
09-05-2014

Dodenherdenking……

Waddinxveen - Enigszins onthutst was ik door de toespraak van onze burgemeester op 4 mei door de politieke lading die niet passend is bij deze gelegenheid.

21158 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
07-05-2014

Fijn, weer vier jaar die kanjers!

Waddinxveen - Voor de verkiezingen wisten de bestuurders van onze gemeente ons te melden dat Waddinxveen er financieel zeer goed voorstaat: een positief resultaat van twee miljoen euro.

21152 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
03-05-2014

Schapen naar WSE-velden

Waddinxveen - Onlangs vernamen wij van de gemeente dat een kudde schapen binnenkort naar de voormalige WSE-velden komt. Een kwestie van geld. Schapen zouden goedkoper zijn dan maaien. We hoorden dit naar aanleiding van onze vraag wanneer het gras nu eindelijk weer eens wordt gemaaid. De vorige wethouder had namelijk beloofd het gras driemaal per jaar te laten maaien.

24020 keer bekeken | 1 reactie
24-04-2014

25.000 euro voor opening winkelhart is fantastisch!

Waddinxveen - Dat er een lintje doorgeknipt moet worden, dat zullen de kosten niet zijn. In deze tijd van werkeloosheid en voedselbank is dan drie dagen feestvreugde gepast?

23485 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
11-04-2014

Ondeskundigheid of doelbewuste misleiding?

Nieuwerkerk aan den IJssel – Op 28 oktober 2013 viel in de Bospolderstraat, tijdens de zuidwesterstorm, een grote boom tegen een huis. Meteen werden alle 21 andere bomen, elzen, omgezaagd. Uit veiligheid, zo stond in de brief die de bewoners een maand later kregen. Maar Groenbeheer wist dat de bomen in juli 2012 door de Bomenstichting waren goedgekeurd.

25888 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
04-04-2014

Joop van den Dol (90) slaat nooit een sportles over

Waddinxveen – Hij slaat nooit een les over en traint nog regelmatig met de zwaarste gewichten: Joop van den Dol. Zondag is hij 90 jaar geworden en is hij tevens het oudste lid van de Den Edel senioren sportgroep.

26625 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
04-04-2014

Glasparel

Trots vermeldt Waddinxveen op haar site dat wethouder Kroes en Wayland Developments de exploitatieovereenkomst Glasparel+ ondertekenden. In een omvangrijk gebied aan de zuidgrens van de bebouwde kom wordt een glastuinbouwareaal en bedrijvenpark ontwikkeld.

28400 keer bekeken | 1 reactie
28-03-2014

Redding Souburgh Waddinxveen

Waddinxveen - Ik wil even reageren op het artikel van 6 maart in Hart van Holland waarin een intentie-overeenkomst voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een woon/zorg complex zou worden getekend. 

28243 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
14-03-2014

Passage passé en de winkeliers dan?

Waddinxveen - In Hart van Holland zijn enkele brieven geplaatst met als kern dat de gemeente de Passagewinkeliers in de kou laat staan. Daarop wil ik, omdat ook mijn naam werd genoemd, puntsgewijs reageren.

28946 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
13-03-2014

Ondergrondse vuilcontainers

Nieuwerkerk aan den IJssel - Namens veel bewoners van de Valkendaal wil ik mijn bezorgdheid uitspreken. De blauwe zakken hebben plaatsgemaakt voor ondergrondse containers. Prima, alleen is de gemeente met het bepalen van de locaties van de containers vergeten dat deze gemeente ook oudere inwoners heeft. 

28186 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
08-03-2014

Eerste keer niet meer naar de stembus

Zestig jaar heb ik van mijn democratisch recht tot stemmen gebruik gemaakt. Dit jaar doe ik dat in Waddinxveen niet. Mijn partij was ooit de VVD; daarna koos ik plaatselijk voor de gecombineerde christelijke partijen, PCW. Niet dat ik het met al hun standpunten eens ben, maar de partij was betrouwbaar. Beloftes werden na gekomen.

28139 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
06-03-2014

Waddinxveners!

Binnenkort gaat u ter stembus. Voor de verkiezingen van uw eigen gemeenteraad. Dat hebt u verdiend. U heeft alle annexatiepogingen van hogere besturen en collega gemeenten dapper weerstaan. Geniet daarvan. Maar toch...

28161 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
03-03-2014

Verpaupering

Zevenhuizen - Graag wil ik reageren op het redactionele stuk ‘Gemeente wil verpaupering bankkantoor voorkomen’ in het Hart van Holland van vorige week.

28026 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
03-03-2014

Op de fiets naar de Lidl

Nieuwerkerk aan den IJssel - Het is jammer dat sommige mensen tegen de komst van de Lidl zijn en denken dat de verkeersveiligheid een probleem wordt, maar daar ben ik niet bang voor want de meeste mensen zullen op de fiets komen. Het wordt zo wel levendiger rond het winkelcentrum en dat is gunstig voor de winkels.

28655 keer bekeken | 1 reactie
01-03-2014

Over het verdwijnen van de Passage

Waddinxveen - De wijze waarop sommige heren van het gemeentebestuur zich uitlaten in het AD en in Hart van Holland over het verdwijnen van de Passage smeekt uiteraard om een reactie. 

27998 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
27-02-2014

Kabouterhuisjes

Waddinxveen - Na de krant van vorige week konden wij - als ondernemers van de Passage - het niet na laten u als gemeente Waddinxveen te laten weten wat er na die uitspraken met je gebeurt.

27780 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
22-02-2014

Transparantie en democratie

Er was eens een dorpje waarvan de diverse bestuurders lange tijd vonden dat dit dorpje d.m.v. een nieuw winkelcentrum moest gaan concurreren met andere steden. En deze ambities mochten wat kosten!

28226 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
22-02-2014

Volgende ro(to)nde

688 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
21-02-2014

Blok 5

Met enige verbazing namen wij kennis van de mening van Wiebrand Dijksterhuis over de raadsvergadering over Blok 5. 

28204 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
16-02-2014

Het Waddinxveen van Wiebrand …

Door allerlei verbanden betrokken op het dagelijks gebeuren in Waddinxveen, lees ik graag Hart van Holland, editie Waddinxveen. De voor mij opvallendste, al jaren lopende, rubriek is die met de hardnekkige en merkwaardige kop: “Het Waddinxveen van Wiebrand”, geschreven door de ex-wethouder mr. W. Dijksterhuis. 

28160 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
08-02-2014

Rotonde 'irritation' wokkels

4300 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
07-02-2014

(On)Veilig gebruik fietspaden

31090 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
05-02-2014

Opgeleukte rotondes

Zoals Hart van Holland ook recentelijk berichtte zijn inmiddels een tweetal rotondes in Waddinxveen ‘opgeleukt’ door middel van sponsoring door het bedrijfsleven. Dit initiatief blijkt te zijn ontstaan om het onderhoud (mede) te bekostigen.Het is toch Godgeklaagd dat een gemeente zo ver kan afglijden dat zij haar openbare ruimte aan de commercie verpatst!

31379 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
24-01-2014

Democratie in Waddinxveen?

Als verontruste inwoner van Waddinxveen vraag ik mij in alle eerlijkheid af of de democratie in dit prachtige dorp wel gerespecteerd wordt door burgemeester en wethouders.

35501 keer bekeken | 1 reactie
10-01-2014

Propagandapraatje

VVD-kamerlid Tamara van Ark krijgt van Hart van Holland in haar maandelijkse column de gelegenheid haar belevenissen vanuit het ‘Haagse’ naar voren te brengen. Wat zij echter regelmatig doet, is een propagandapraatje houden ten gunste van haar partij, waarbij je bijna moet gaan geloven dat de VVD synoniem staat voor vrijheid. Maar niets is minder waar.

31543 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
09-01-2014

Mulder Mode naar het nieuwe centrum

Op de laatste dag van het vorig jaar heeft Mulder Mode overeenstemming bereikt met de gemeente over een overgang naar het nieuwe centrum. Zoals bekend hebben we, als centrum voor Waddinxveen, altijd de voorkeur gehad voor het huidige Passagegebied. Toen duidelijk werd dat er op de voormalig Be Fair locatie een centrum zou komen, hebben wij daar onze voorwaarden aan gesteld.

28120 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
27-12-2013

Zuidplasweg; drie maal is scheepsrecht

Zevenhuizen - De Zuidplasweg, ook wel de nagel aan de kist van wethouder Hazelebach, blijft de beroerdste toegangsweg tot een dorp die je je maar denken kan: te smal, levensgevaarlijk, onverlicht en waardeloze belijning. In het donker is met een tegenligger niet te zien tot hoever je over de witte streep kan.

28442 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
24-12-2013

Het Waddinxveen van een verontruste burger

Reactie van een verontruste burger op de wekelijkse column van Wiebrand Dijksterhuis in ‘Hart van Holland’ op 18 december jl. over de winkelopenstelling op zondag in Waddinxveen. Columnist Dijksterhuis predikt in zijn column voor het gesloten houden van de winkels op de zondag, voornamelijk uit christelijke overwegingen zijnde de zondagsrust.

28296 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
12-12-2013

‘Maadag’ en zeventien maal van hetzelfde

Zevenhuizen - Het is mij opgevallen dat er een redelijk groot aantal Zevenhuizenaren de boodschappen doen in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat is best knap, zeker als je bedenkt dat er geen of nauwelijks openbaar vervoer is vanuit Zevenhuizen richting dat winkelcentrum en terug. Maar dat is een ander verhaal.

28752 keer bekeken | 1 reactie
12-12-2013

Eendragt zet zich in voor Schoenmaatjes

Zevenhuizen – Op basisschool de Eendragt groeide de stapel versierde schoenendozen voor de actie Schoenmaatjes de afgelopen weken met de dag. Onlangs mochten Siska en Jiske uit groep 5 meehelpen om alle dozen af te leveren bij het Truckcentrum waar vrijwilligers van stichting Edukans er voor zorgen dat de gevulde schoenendozen terecht komen bij kinderen in arme landen. Een deel van de dozen gaat dit jaar onder meer naar de Filippijnen. 

27839 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
05-12-2013

WadBeweegt

“De gemeente Waddinxveen neemt sinds 1 januari 2013 deel aan de rijksregeling ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, oftewel de regeling voor buurtsportcoaches. Doel van dit programma is dat sport- en beweegaanbieders het sporten en bewegen in de buurt stimuleren.” Dat is te lezen in de brochure van WadBeweegt en waarvoor mevrouw Gerts naar het Coenecoop College kwam om het formele startsein te geven.

28155 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
15-11-2013

Wordt het zwart of gekleurd?

Hoe gaan de Sinterklaasintochten er uitzien in Zuidplas, blijven de Pieten zwart of komen zij er ;gekleurd’ op te staan? Hoe zit het nu eigenlijk met zwarte Piet en niet te vergeten Sinterklaas? Er is al veel gezegd en geschreven over zwarte Piet, met name dat hij zwart is. Zelfs een mevrouw uit de Verenigde Staten vindt het niet kunnen, dat hij zwart is. Dat is hij al vele jaren en niemand heeft er bij mijn weten van wakker gelegen dat hij zwart is.

28021 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
14-11-2013

Begrijpt u het nog?

Kijk, dat de landelijke politiek door geneuzel, onkunde en eigen gewin bezig is dit land kapot te bezuinigen en de ouderen de rekening te laten betalen weten we al. Of we het begrijpen is wat anders.

27869 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
03-11-2013

De Noordzee

Moerkapelle – Tot mijn grote verbazing en schrik zag ik hoe de stoep bij de nieuwbouw van winkels en huizen in de Dorpsstraat is aangelegd. Het lijkt wel een hindernisbaan, hoe haal je het in je hoofd om zoiets te bedenken. 

27367 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
17-10-2013

Kappen van gezonde bomen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Donderdag 3 oktober hoor ik het geluid van een motorzaag en loop ik naar buiten om te kijken wat er gaande is. Ik kan mijn ogen niet geloven! Op de Sternedaal, waar een smal voetpad langs het fietspad loopt, gaan drie prachtige gezonde bomen tegen de vlakte.

27288 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
04-10-2013

Hoera, ondergrondse vuilcontainers!

Het zou allemaal een stuk makkelijker worden, schoner en netter. We kregen een pasje waarop je geld kunt zetten, want elke keer als je de container moet openen, kost het wel 1 euro. Er werd een oplaadpunt geplaatst bij C1000, niks aan de hand, alles liep op rolletjes.

27471 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
03-10-2013

Kattenbazen opgelet!

Waddinxveen – In de wijk Zuidplas in Waddinxveen wemelt het van de loslopende katten die overal waar mogelijk hun behoeften doen zoals in tuinen, op kinderspeelplaatsen, in zandbakken, in bloembakken en noem maar op. Baasjes zetten de katten 's morgens buiten en na het werk mogen de beesten ’s avonds weer naar binnen. 

27617 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
27-09-2013

“Waddinxveen verpaupert”

Waddinxveen – Sinds gisteren kan digitaal een petitie worden ondertekend waarmee een vuist wordt gemaakt tegen ‘de verpaupering en verloedering van Waddinxveen’. Dit zegt initiatiefnemer Kees Butijn die eerder zijn mond roerde over verhuizing van de weekmarkt naar de Juliana van Stolberglaan.

27728 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
13-09-2013

Zijn ze helemaal gek geworden?

De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Rotterdam, Zuidplas en het hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard het plan opgevat om de rotonde op de N219/Zuidelijke Dwarsweg te veranderen naar een kruising met stoplichten. De N219 wordt veel gebruikt als verbinding tussen de rijkswegen A12 en A20. 

27673 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
13-09-2013

Van de Zotte

Waddinxveen - In twee fasen wordt in Waddinxveen twaalf miljoen euro besteed aan de bouw van twee nieuwe basisscholen. In fase één komt er een nieuwe school op het voormalige ASW-terrein. Een school voor 650 kinderen ( 4-12 jaar) in 30 lokalen! Vier scholen verhuizen hiernaartoe: de school bij de brug (Theo Thijssen), die aan de Oranjelaan (Prins Willem Alexander) en de twee scholen aan de Peter Zuidlaan (Regenboog en Koningin Juliana).

27487 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
07-09-2013

17e eeuwse granaat gevonden in Hitlandbos

Nieuwerkerk aan den IJssel - Gisteravond besloot ik na het eten om eens een rondje te gaan piepen met mijn metaaldetector. Ik had besloten het ruiterpad eens te gaan ontdoen van wat los geld. 

28291 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
04-09-2013

’Onze gemeente verslonst!’

Nieuwerkerk aan den IJssel - Bij deze wil ik mijn ongenoegen uiten over het onderhoud van onze gemeente.

27164 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
25-07-2013

Zicht op Zevenhuizerplas verdwijnt

Nesselande – De gemeente Rotterdam heeft een ontwerp van een nieuw bestemmingsplan voor Nesselande gemaakt. Als die plannen zouden worden gerealiseerd, houdt dat in dat het uitzicht op de Zevenhuizerplas voor een groot aantal woningen zal worden weggenomen.

27639 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
21-06-2013

Nieuw gemeentehuis voor Waddinxveen

Waddinxveen - Met verbazing heb ik het artikel gelezen in Hart van Holland van 5 juni over de plannen voor een nieuw te bouwen gemeentehuis. We zijn in het kleine gouwedorp, overigens met grote ambities, wel wat gewend. Men heeft er hier meer dan 25 jaar over gedaan voordat er gestart werd met de bouw van een ‘groot’ winkelcentrum.

28494 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
09-06-2013

Waddinxveen wordt wakker!

Waddinxveen is onze groene woongemeente in het Groene Hart van Holland. Dat gaat veranderen als we niet opletten, want er zijn veel bouwplannen die momenteel met enige vaart worden doorgedrukt.

27967 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
07-06-2013

Actie tegen Roundup

Zuidplas - De massale bijensterfte heeft onder andere geleid tot een petitie van Greenpeace aan de staatssecretaris en aan de Europese leiders. Een van de oorzaken is het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Een voorbeeld daarvan is het middel Roundup, met het zeer giftige bestanddeel glyfosaat.

28106 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
02-06-2013

Kermis in Nieuwerkerk?

Nieuwerkerk aan den IJssel - Als bewoner aan het Raadhuisplein wil ik het volgende onder uw aandacht brengen

27643 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
10-05-2013

Pettepret?

Waddinxveen - Ook dit jaar is er - naar ik meen voor de vierde keer - het zogenaamde Pettepret georganiseerd. Afgezien van het feit of het wel verstandig is iets dergelijks te organiseren tijdens het broedseizoen, zijn er nog wel meer bedenkingen.

27978 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
08-05-2013

Pand Van der Linde

Waddinxveen - Tot 1829 heeft er een voornaam herenhuis met een prachtig landgoed in Waddinxveen gestaan. Voorgoed verdwenen uit het dorpsbeeld zoals zoveel beeldbepalende gebouwen. Andreas Spruijt kocht het geheel, liet het herenhuis slopen en de vijvers dempen. Cees Neven schrijft hierover in zijn boek ‘Toen Waddinxveen nog een dorp was’.

28109 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
05-05-2013

Zwanendrifter

Waddinxveen - Onlangs was ik getuige van de praktijken van een zwanendrifter. Deze man ‘houdt’ in de regio geleewiekte zwanen die nesten bouwen en jongen krijgen. Leewieken is het zonder verdoving afknippen van het middenhandsbeen bij vogels die daardoor nooit kunnen vliegen. 

29172 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
03-05-2013

Essengaarde

Waddinxveen - Sinds een maand is er sprake van ontwikkeling op het terrein aan de Essengaarde in Waddinxveen. Daar worden acht verandawoningen en een appartementencomplex gebouwd. Voorlopig worden er echter vier verandawoningen gebouwd door tegenvallende verkoop van deze woningen. 

27662 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
13-04-2013

Paaltjes en hekjes

In Hart van Holland van 3 april jl. vraagt wethouder Kees de Jong zich af of de paaltjes en hekjes in het dorp nut hebben tegen het scheuren van brommers en fietsers.

28205 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
05-04-2013

Scheefwonen (2)

Waddinxveen - Onlangs heeft een raadslid laten weten het besluit van Woonpartners over het geen gevolg geven aan de door de regering aangekondigde extra-huurverhoging te betreuren en heeft gemeend te moeten aandringen op de doorvoering daarvan. Vervolgens liet een oud-wethouder zijn licht schijnen over dit onderwerp.

28251 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
25-03-2013

Honden in het 'Groene Hart'

Als vervolg op het artikel ‘Honden in het gemeentehuis’ in Hart van Holland van 13 maart, het volgende

28174 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
22-03-2013

Opnieuw over Woonpartners

De publicaties en uitspraken in de media over dit item neigen, met betrekking tot huurders, naar mijn mening bijna tot asociaalgedrag.
 

28135 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst
21-03-2013

Hond trekt aan kortste ‘lijntje’

Met groot ongenoegen en ongeloof heb ik het besluit gelezen over het nieuwe hondenbeleid in Waddinxveen.

27419 keer bekeken | Er zijn nog geen reacties geplaatst

CONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin