Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Begroting stemt coalitie en oppositie tevreden
donderdag, 22 oktober 2020

Begroting stemt coalitie en oppositie tevreden

Geplaatst op: 15-11-2017


Waddinxveen – De gemeenteraad heeft unaniem de laatste begroting van het huidige college aangenomen. "Een prima begroting", vonden coalitie en oppositie. Er is een overschot van ruim zes ton.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, was de begroting 'beleidsarm', zoals dat in politieke termen heet. Het huidige college heeft haar in 2014 gemaakte plannen zo goed als gerealiseerd. Nieuw beleid wordt overgelaten aan het nieuwe college. De financiële toekomst, met een overschot van 607.000 euro, maakte zowel de coalitie als de oppositie erg blij.

"Dit college heeft zijn huishoudboekje goed op orde. Dit wordt onderstreept als we kijken naar de gemeentelijke belastingen. In Waddinxveen hoeven inwoners minder gemeentelijke belastingen te betalen dan in omliggende gemeenten", gaf PCW-woordvoerder Chris van Harten het college, waar zijn fractie deel van uitmaakt, een schouderklopje. "Een compliment is zeker op zijn plaats,", vond ook Halvard Jan Hettema van oppositiepartij PvdA/Groenlinks. De partijen hadden wel wat aandachtspunten.

Zo vond diezelfde Hettema het opvallend dat de woorden 'armoede' en 'armoedebeleid' in de programmabegroting van bijna honderd pagina's ontbraken. "In een tijd waarin de verschillen tussen rijk en arm steeds prominenter zichtbaar worden, is het een misser als uitvoering van armoedebeleid wordt verschoven naar 2019"', hief hij het waarschuwende vingertje op. Het CDA vroeg bij monde van Zweder Bergman aandacht voor het relatief hoge aantal gevallen van geweld achter de voordeur in Waddinxveen. "Ik ben er niet trots op dat we op dit gebied hoog scoren", zei hij.

De VVD vond met een aantal andere partijen dat er in de toekomst geïnvesteerd moet worden in het Coenecoop College. "Het basisonderwijs is geholpen, nu is het voortgezet onderwijs aan de beurt", aldus Boer. De liberalen wilden daarvoor al vijf ton reserveren. Die motie werd ingetrokken, toen wethouder Kees de Jong (PCW) vertelde dat het toekomstbestendig maken van het Coenecoop College ettelijke miljoenen gaat kosten.

Erik van Leeuwen


Aantal keer bekeken: 988 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin