Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - “Merkwaardig. Raadsleden die tegen Lidl waren, zijn ineens voor”
zaterdag, 6 juni 2020

“Merkwaardig. Raadsleden die tegen Lidl waren, zijn ineens voor”

Geplaatst op: 25-06-2015


Nieuwerkerk aan den IJssel – Toen in 2004 het winkelcentrum Dorrestein moest worden vernieuwd, werd aan de Haagse architect Jan Ledderhof opdracht gegeven om een eigentijds en functioneel winkelcentrum te ontwerpen dat zou beantwoorden aan gestelde eisen en zo min mogelijk afbreuk zou doen aan de bestaande wijk.

Hij hield bij het ontwerp rekening met de belangen van de omwonenden en de winkeliers. Immers laden en lossen zou zorgen voor overlast in de omgeving door lawaai en milieueffecten,waarbij ook de parkeeroverlast werd meegenomen. Dat het milieu nu zwaarder belast zal worden bleek inmiddels uit een ander krantenbericht.

In het plan van aanpak dat de gemeente nu hanteert worden deze effecten gebagatelliseerd of zelfs geheel verzwegen. Dat het parkeren een groot probleem zal worden wordt van de hand gewezen, alle auto's kunnen het dak op.

Een zogenaamde enquête in heel Nieuwerkerk geeft als uitkomst dat Lidl in Nieuwerkerk zeer gewenst is, uiteraard zal dat wel waar zijn, maar de inwoners aan de Zuidplaskant zal het een zorg zijn waar deze komt als die er maar komt, en een mogelijke uitwijk naar de braakliggende velden naast de nieuwe sporthal, die al van de gemeente zijn, is voor die ‘klanten’ een even goed resultaat.

Merkwaardig is ook dat raadsleden die eerder tegen waren, nu ineens voor zijn.

Zijn deze bewerkt door wethouder Hordijk die als oud-Rabo-man belang heeft in een snelle verkoop van het Rabo-gebouw? En hebben zij kennis genomen van eerdere publicaties als deze waar B&W wel kennis van hebben genomen, zoals zij in het plan van aanpak opmerken?

Merkwaardig ook dat oud CDA-wethouder Kuivenhoven nu ineens voorstander is van Lidl op deze plaats, terwijl het CDA tegen is. Ook de SGP is nu voor dankzij de burgemeester, die hier belangen ziet.

Waarom kreeg PLUS pas kennis van de plannen toen het al bijna bekokstoofd bleek? Nu wordt een goed plan van die kant, dat op die plaats alle gezondheidszaken van Dorrestein wil concentreren, voordat dat plan al enige uitwerking heeft gekregen, bij voorbaat al afgeschoten.

Dat plan heeft de instemming van de buurt, het andere zal tot in het uiterste worden bevochten.

Anton Vorstenbosch, Nieuwerkerk aan den IJssel


Aantal keer bekeken: 1364 | 5 reacties | Laatste reactie geplaatst op: 08-07-2015Deel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


Reacties

door cees visser op 26-06-2015 om 1:14 PM
Uit de ingezonden brief van de heer Anton Vorstenbosch blijkt, dat hij, en velen met hem, zich zorgen maken over de eventuele vestiging van discount supermarkt Lidl in de wijk Dorrestein. Dat was ook wat destijds architect Jan Ledderhof in 2004 deed, vóór hij aan zijn ontwerp voor een nieuw winkelcentrum Dorrestein begon. Daarom verrichtte hij ook van tevoren uitgebreid en tijdrovend onderzoek ter plaatse. Eenzelfde bezorgdheid toonden diverse raadsleden tijdens de raadsvergadering van 16 juni j.l. De getoonde bezorgdheid maakte, dat de kadernota voor nadere bestudering en aanvulling werd terugverwezen. Het is de bedoeling, dat in de Raadsvergadering van 7 juli a.s. de aangepaste kadernota opnieuw in de raadzaal zal worden behandeld. Gezien de grote belangen die er spelen, lijkt mij persoonlijk, dat deze zaak niet \\\'als een vluggertje \\\' dient te worden behandeld. De tijd tot 7 juli voor intensieve en nadere bestudering lijkt me veel te kort en het komende zomerreces mag mijns inziens géén uitgangspunt zijn om de zaak zo snel mogelijk \\\'rond te maken \\\'.

Cees Visser.
door Ferdy op 29-06-2015 om 1:39 PM
Als je serieus genomen wil worden als omwonende, moet je je ook serieus uitspreken. Merkwaardig om de Rabo relatie van de huidige wethouder en SGP en burgemeester erbij te halen. Die aspecten hebben er echt niets mee te maken. Ook op social media blijken het aantal voorstanders een stuk groter dan de tegenstanders (die geen Lidl in hun buurt willen). Voer de discussie op inhoudelijke kanten en kom tot goede oplossingen. Alternatieve locaties zijn er niet in Nieuwerkerk en velen willen een Lidl. Dus beter aansturen op verbetering van de plannen dan alleen maar dwars liggen.
door cees visser op 29-06-2015 om 5:46 PM
Ferdy zonder achternaam ontpopt zich als een ingewijde in de politiek van de gemeente Zuidplas. In zijn ingezonden brief probeert de heer Anton Vorstenbosch verklaringen te vinden voor het kameleon-gedrag van enkele politieke kopstukken. Hij oppert daarbij veronderstellingen en dat is zijn goed recht in een democratie. Deze veronderstellingen uit hij in eigen naam en hij neemt ze daarbij dus ook geheel voor eigen rekening. Met Ferdy zonder achternaam ben ik eens, dat de Lidl-kwestie inhoudelijk dient te worden behandeld. Ik benadruk echter nogmaals, dat daarbij uiterst zorgvuldig te werk dient te worden gegaan. Dat deed architect Jan Ledderhof ook in 2004 vóór hij het nieuwe winkelcentrum Dorrestein ontwierp.

Cees Visser.
door Ferdy op 07-07-2015 om 8:00 PM
Inspreken en deze reactie hebben niet geholpen. Nota van Uitgangspunten Lidl is met grote meerderheid aangenomen (slechts 3 raadsleden tegen). Met Bestemmingsplan nog een kans....
door cees visser op 08-07-2015 om 12:26 PM
Ik denk, dat inspreken en reacties juist wel hebben geholpen.De nota van uitgangspunten is niet voor niets aangescherpt en een amendement van het CDA is unaniem aangenomen. Er is nog een heel lang, waarschijnlijk jarenlang, traject te gaan en ik ben ervan overtuigd, dat iedereen ervan doordrongen is, welke grote belangen er spelen. Daar moet uiterst zorgvuldig mee worden omgegaan en dat heb ik steeds betoogd.

Cees Visser.CONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin