Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Opmerkelijk
zaterdag, 6 juni 2020

Opmerkelijk

Geplaatst op: 30-01-2015


Moerkapelle – ‘Geen onveilige situatie rondom Moerkapels bedrijventerrein’, zo lezen wij op 21 januari in het Hart van Holland. Dit bericht is om een aantal reden opmerkelijk.

Zowel het feit dat er een onderzoek door de gemeente Zuidplas was ingesteld als de uitkomst van dit onderzoek moeten wij, omwonenden, vernemen uit de krant. Anders dan een ontvangstbevestiging van onze brief van 31 oktober (!), kregen wij geen enkele reactie van de gemeente.

Over de situatie op het bedrijventerrein (met name overtredingen van hetgeen gesteld is in het bestemmingsplan Moerkapelle Dorp) heeft de D66-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De beantwoording daarvan laat nog altijd op zich wachten. Het artikel in de krant veronderstelt een vooringenomen stellingname van de gemeente.

De gemeente Zuidplas baseert zich op een beoordeling door de brandweer uit 2011. Sindsdien is de situatie kennelijk zodanig gewijzigd dat de eigenaar van het pand het medio 2013 verstandig achtte het dak van het bedrijfspand te vervangen, zodat bij een eventuele brand geen asbest vrij zou komen. De eigenaar schat het risico van een (uitslaande) brand inmiddels duidelijk hoger in dan de brandweer destijds.

De gemeente heeft opnieuw niet het fatsoen om over beide zaken direct en per brief of mail met belanghebbenden te communiceren. Ook dat is opmerkelijk, maar bepaald niet ongebruikelijk. Vaste lezers van deze krant zal het regelmatig opgevallen zijn dat de gemeente over diverse (infrastructurele) zaken soms geheel niet, in het beste geval te laat en regelmatig onvolledig en zelfs onjuist communiceert met haar burgers.

Wij wachten ondertussen met spanning af of en zo ja wanneer wij het officiële antwoord van de gemeente Zuidplas mogen vernemen.

Gerard van Uden,
Moerkapelle

Noot van de redactie: Naar aanleiding van een brief met soortgelijke strekking die omwonenden maandag 26 januari aan het college en raadsleden van Zuidplas hebben gestuurd, heeft wethouder Jan Hordijk inmiddels excuses gemaakt voor de gang van zaken en een officieel antwoord van de gemeente aangekondigd. “Het gebaar is op prijs gesteld”, zo laat een van de omwonenden weten. De inhoudelijke beoordeling van de zaak verandert niet, aldus de gemeente.
 


Aantal keer bekeken: 1104 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


Reacties
CONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin