Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Opnieuw over Woonpartners
maandag, 30 november 2020

Opnieuw over Woonpartners

Geplaatst op: 22-03-2013


De publicaties en uitspraken in de media over dit item neigen, met  betrekking tot huurders, naar mijn mening bijna tot asociaalgedrag.
Het is daarom belangrijk en noodzakelijk het algemene profiel van een zg. huurder eens proberen te schetsen alvorens deze met dit keurmerk wordt opgezadeld.

De aanleiding tot het huren is van oorsprong ingegeven door de financiële en maatschappelijke positie van de adspirant huurder en is o.a. tot uiting gebracht door de stichting van de woningcorporaties.
De navolgende kenmerken kunnen aan huurders worden toegekend :
- aanvankelijk onvoldoende inkomsten voor de vraaghuur;
- moeten daarom een beroep doen op huursubsidie;
- blijven vaak langdurig in deze financiële situatie hangen;
- blijven vaak langdurig in de gekozen buurt wonen en hechten zich daaraan;
- gaan bij het bereiken van de 55+ leeftijd doorstromen naar een appartement of aanleunwoning;
- huurders die zich in deze situatie bevinden hebben, indien zij getroffen worden door inkomstennormen, niet de mogelijkheid en de behoefte om door te stromen naar een andere woning die bovendien thans niet beschikbaar is;
- huurders die hun koophuis in verband met leeftijd en pensioen-redenen hebben verkocht verkeren in dezelfde situatie;
- jonge huurders met kinderen worden in verband met het vaak niet beschikbaar zijn van eengezinswoningen in appartementswoningen gehuisvest en moeten daarom jaren wachten op een eengezinswoning.

In politiek opzicht kan tenslotte nog worden opgemerkt dat de huursector, net zoals de zorgsector, niet mag worden aangewend voor inkomstenbeleid zoals de heer Mascini terecht opmerkt ten aanzien van het door Woonpartners voorgenomen besluit de bedoelde extrahuurverhoging in 2013 niet door te voeren.
Als volkshuisvester heeft hij hiermee het juiste geluid laten horen en het is dan ook te hopen dat de gehele sector hetzelfde standpunt zal innemen. Als de politiek daaraan eventueel sancties verbindt, dan zal dit ongetwijfeld consequenties hebben voor nieuwbouw en onderhoud van de woningen.
Last but not least : wat is het verschil tussen de huur- en koopmarkt als de koopsector zonder inkomensdrempel alle rentekosten op de te betalen belasting mag aftrekken en bij de huursector wel een drempel mag worden gelegd ???

C.M.P. van Vuuren, oud-secretaris en voorzitter Woningbouwvereniging Waddinxveen.

Lees ook: Woonpartners ziet niets in huurverhoging


Aantal keer bekeken: 28053 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin


Reacties
CONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin