Google

sHarjeet 

Hart van Holland online - Zoeken naar balans in de polder
dinsdag, 27 juli 2021

Zoeken naar balans in de polder

Geplaatst op: 09-11-2017

In een interactief spel proberen de deelnemers een goed evenwicht te vinden tussen woningbouw, groen en voorzieningen

Zuidplas – Zuidplas hangt een grote bouwopgave boven het hoofd. Hoe daarmee om te gaan? Die vraag stond centraal tijdens twee drukbezochte 'conferenties' vorige week in Zevenhuizen en Nieuwerkerk. Inwoners vinden bouwen oké, maar wel met behoud van het groen en het dorpse karakter. "En als je bouwt moet de verkeersinfrastructuur doorontwikkelen."

Dat de 'gebiedsvisie' leeft bleek uit de grote opkomst op beide avonden. In Dorpshuis Swanla telde de gemeente 252 belangstellenden. Naar het Van der Valk hotel in Nieuwerkerk, afgelopen donderdag, vonden ruim tweehonderd inwoners de weg. 

Wethouder Jan Hordijk zei verheugd te zijn dat zo veel inwoners willen meedenken over een plan. Hij gaf aan dat Zuidplas voor een enorme uitdaging staat. Over het doel van de avonden was hij ook duidelijk: informatie inwinnen. "College, gemeenteraad en inwoners. Samen moeten we tot een breed gedragen plan komen."

De provincie heeft Zuidplas ruim tien jaar geleden al aangewezen als ontwikkelgemeente, als plek waar grootschalige woningbouw moest worden gepleegd. Het ging destijds (2006) om vijftienduizend tot dertigduizend woningen. "Vervolgens zijn alle partijen posities gaan innemen. Ook wij", schetste Hordijk. Zuidplas bezit negen procent van de aangewezen bouwgrond, de provincie en Rotterdam hebben samen tachtig procent. "Er zit dus veel geld in de grond", onderstreepte Hordijk nogmaals de grote financiële belangen.

"Wij als Zuidplas hebben lef getoond door in tijden van crisis te gaan bouwen", zei hij, verwijzend naar De Jonge Veenen (Moerkapelle), De Brinkhorst (Moordrecht) en Zevenhuizen-Zuid. "De kaarten liggen nu anders. De crisis is voorbij, er is een grote behoefte aan woningen in het zuidelijke deel van Zuid-Holland." Hordijk gaf ook aan dat er op dit moment bij de provincie geen serieus plan ligt. "Maar dat gaat er wel komen. Om aan de voorkant van dat proces te komen, organiseren we deze sessies. Met zijn allen willen we bouwen aan een plan."

In de gebiedsvisie van de provincie tot 2019 stond vermeld dat Zuidplas tot 2020 een bouwopgave had voor vijftienduizend woningen en tot 2030 voor zevenduizend woningen. "Die zevenduizend, dat is de nul-optie", vertelde Hordijk. "Die komen er sowieso. Het gaat er nu om: wat willen we nog meer, waar willen we die woningen en hoe gaan we dat organiseren. Bouwen in bestaande kernen? Een vijfde dorp? Zeg het maar." 

Over de plaats waar woningbouw moet worden gerealiseerd, verschilden de meningen van de aanwezigen. "Woningbouw oké, maar dan wel aan de randen van de bestaande kernen", zei Rob Belterman. "Laat de polder ongemoeid", zo viel Cor van der Glas hem bij. "Als je die volbouwt, wordt het één verstedelijkt gebied." Ron van Leeuwen zei er geen probleem mee te hebben als er woningbouw komt in de Zuidplaspolder. "Probeer het te combineren met groen, ga op zoek naar de juiste balans." 

Dat was ook de opdracht die de deelnemers aan een interactief spel kregen bij de (her)inrichting van de Zuidplaspolder: zoek een goed evenwicht tussen woningbouw, groen en voorzieningen. Hordijk: "De plussen en minnen moet je uiteindelijk tegen elkaar wegstrepen. Het lijkt me niet de bedoeling dat straks de ozb twee keer over de kop moet." 

De inwoners gaven duidelijk aan dat er iets aan de verkeersinfrastructuur moet worden gedaan als er meer wordt gebouwd. De N219 zal doorontwikkeld moeten worden, de metro vanuit Nesselande misschien doorgetrokken, en verbetering van het openbaar vervoer vanuit Moerkapelle, Zevenhuizen en Moordrecht is nodig. "Het wordt een 'hell of a job' om alle input in een plan te krijgen", zei Hordijk. De gemeenteraad moet 19 december een besluit nemen over een 'bieding' richting de provincie.

Erik van Leeuwen


Aantal keer bekeken: 727 | Er zijn nog geen reacties geplaatstDeel dit bericht op uw:
Facebook Twitter Google+ Linkedin

ReactiesCONTACT:
Noordelijke Dwarsweg 1a,
2761 GA Zevenhuizen
 

deel deze pagina op uw:

Facebook Twitter Google+ Linkedin