Home » Lerarentekort treft ook Amsterdam

Lerarentekort treft ook Amsterdam

31-8-2022 – Nu de scholen weer zijn begonnen, valt het des te meer op dat we in Nederland met een groot lerarentekort zitten. Ook in Amsterdam, waar naar schatting 14.000 Amsterdamse kinderen worden door geraakt.

Van een vijfdaagse schoolweek, naar een vierdaagse

‘Een vijfdaagse schoolweek is tegenwoordig helemaal niet meer vanzelfsprekend. Veel scholen zijn met een vierdaagse schoolweek begonnen, om zo de ergste klappen toch nog op te kunnen vangen.’ Weet een basisschoolbestuurder ons te vertellen.

‘Naast deze vierdaagse schoolweek, zie je door heel Noord-Holland steeds meer directeuren en klassenassistenten voor de klas staan.’ Naast deze oplossing, komen er ook veel creatieve oplossingen voorbij. Zo worden lessen uitbesteed aan kunstenaars en andere creatievelingen. En de leerlingen? Die vinden dat alleen maar leuk.

Leraren moeten meer worden verdeeld om zo het tekort op te lossen.

De overheid is druk bezig om het lerarentekort te bestrijden. De eerste stap is om leraren landelijk te verdelen. ‘Om schaarste beter te verdelen, moeten leraren op de plek worden ingezet waar het grootste tekort is.’ Staat in een kamerbrief uit juli.

Daarnaast wordt druk gekeken naar mogelijkheden om kleine scholen samen te voegen. Het ministerie ziet dit als goede oplossing, om zo minder personeel nodig te hebben. ‘Maar dit gaat waarschijnlijk alleen werken voor grotere schoolbesturen in stedelijke gebieden.’

Een basisschool leraar verdiend gelukkig sinds deze zomer evenveel als een docent in het voortgezet onderwijs. ‘Zo willen we de kloof kleiner maken. Ze doen namelijk beide even belangrijk werk!’

Tekort ontstaat door ondermaatse begeleiding

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de jonge leerkrachten al binnen vijf jaar stopt met het vak. ‘Redenen hiervoor zijn dat er geen tijd is voor goede begeleiding. En dat is logisch, want dat zegt alles over het grote lerarentekort waar we mee kampen.’

Dat er landelijk zo’n groot lerarentekort is, staat haaks op de interesse die er in het vak is. ‘Er is genoeg belangstelling om voor de klas te gaan staan. ‘ Weet een docent van een lerarenopleiding ons te vertellen. ‘Het beroep heeft helaas een lage status. De lonen lijken slecht, maar dat valt echt reuze mee. Ik denk dat de overheid veel meer moet inspelen op hoe mooi het vak is. Wanneer je eerst bankier bent, lever je misschien wat in op je loon. Maar je krijgt er zoveel voor terug.’