Home » Klein aantal bedrijven met langdurige schulden

Klein aantal bedrijven met langdurige schulden

Klein aantal bedrijven met langdurige schulden

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat minder dan 1% van de bedrijven met meer dan 5 werknemers een hogere schuldenlast heeft dan voor de coronacrisis. Deze bedrijven verwachten minimaal 5 jaar nodig te hebben om de schulden tot gewenste omvang terug te brengen.

Schuldenlast verlagen

De coronacrisis is niet het enige wat tot een hogere schuldenlast heeft geleid. In het onderzoek is de coronacrisis gebruikt als punt om twee periodes met elkaar te vergelijken. Het grootste deel van de deelnemende bedrijven beoordeelt hun schuldenlast als even hoog of zelfs lager dan voorafgaand aan de coronacrisis. 15% van deze bedrijven weet niet wanneer de schuldenlast is teruggedrongen. Bedrijven met hogere schulden dan voor de coronacrisis, geven aan minimaal 5 jaar nodig te hebben om de schulden te verminderen. De problematische bedrijven bevinden zich door het hele land, behalve in Delft.

Schuldenlast verschillende branches

De branches die het hardst geraakt zijn door de coronacrisis, zoals de horeca-, cultuur-, sport- en recreatiesector, is de schuldenlast vanzelfsprekend het hoogst. Dit geldt ook voor de dienstverlening. Bedrijven in de bouw geven aan dat hun schulden juist zijn afgenomen.

Investeringen

10% van de bedrijven verwacht komend jaar meer te investeren dan afgelopen jaar. Van de 15% van de bedrijven van wie de schuldenlast hoger is, geeft aan dat ze optimistisch zijn over hun investeringen. 4% geeft aan problemen te zien bij investeringen door de al hoge schuldenlast.

Vrijwel alle bedrijven laten zich ondersteunen door een boekhouder. Volgens Boekhoudergids doen zij zich daar een groot voordeel mee: een boekhouder kent de branche en heeft inzicht in de financiële situatie van de bedrijven. Op basis daarvan zijn de boekhouders in staat het beste moment voor de investering uit te kiezen.

Eindconclusie

Het is positief dat minder dan 1% van de bedrijven een hogere schuldenlast heeft dan voor de coronacrisis. De verwachting is dat nu alle maatregelen vervallen zijn de economie weer aantrekt. Bedrijven verwachten dat zelf ook omdat zij bereid zijn te blijven investeren, zelfs wanneer zij minimaal 5 jaar nodig hebben om hun schuldenlast te verlagen.